O nas

Stowarzyszenie „Piłka Łączy Dzieci” powstało stosunkowo niedawno bo na początku roku 2018. Pomysł utworzenia tego typu organizacji powstał wśród rodziców, których dzieci pasjonują się sportem a zwłaszcza piłka nożną. Stowarzyszenie liczy 16 członków i jej głównym założeniem jest propagowanie rozwoju rożnych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży. Pragniemy również pomagać i wspierać uzdolnionych sportowców. Stowarzyszenie ma na celu ochronę
i promocję zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród najmłodszych. Swoje cele zamierzamy realizować poprzez organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

„Piłka Łączy Dzieci” to Stowarzyszenie, które chce pomóc dzieciom i młodzieży aktywnie spędzać czas wyciągając ich z przed komputera i telewizji. Chcemy przede wszystkim wychować dobrych ludzi, którzy się wzajemnie szanują i pomagają sobie, jak również uczą się współpracy w grupie oraz dyscypliny.

Zapraszamy chętne osoby i firmy do współpracy, bo sport jest dla każdego.
Wystarczy tylko chcieć.

Teraz piłka jest po Twojej stronie.

Zagraj z nami do jednej bramki.